help_outline


مازندکار با همکاری شرکت های متخصص و فعال در رشته های بازار کار، دوره های آموزشی برگزار می کند

اطلاعات شرکت های برگزار کننده دوره را میتوانید پس از انتخاب دوره آموزشی ببینید.

*شماره تماس برای پی گیری ثبت نام،زمان و مکان شروع کلاس ها :

09339470177     ساعت تماس : 9 صبح الی 18پی گیری ثبت نام

فیلدهای با علامت * را پر کنید
کارجویان اخیر مازندران، گلستان و گیلان

  • محمدزمان بیرقیان رشته : مدرک : بیشتر
  • علی آقائی رشته : زمین شناسی مدرک : کارشناسی بیشتر
  • رضا مهدی پور رشته : مدرک : بیشتر
  • سید آرش مهدوی رشته : حسابداری مدرک : کارشناسی بیشتر
  • علی احمدی رشته : صنایع مدرک : کارشناسی بیشتر
بیشتر add

اخباراستخدامی