help_outline


مازندکار با همکاری شرکت های متخصص و فعال در رشته های بازار کار، دوره های آموزشی برگزار می کند

اطلاعات شرکت های برگزار کننده دوره را میتوانید پس از انتخاب دوره آموزشی ببینید.

*شماره تماس برای پی گیری ثبت نام،زمان و مکان شروع کلاس ها :

09339470177     ساعت تماس : 9 صبح الی 18پی گیری ثبت نام

فیلدهای با علامت * را پر کنید
کارجویان اخیر مازندران، گلستان و گیلان

  • مریم ابول ماشایی رشته : مدرک : بیشتر
  • معصومه اسماعيل پور گنجي رشته : مدرک : بیشتر
  • ابراهیم محمدزاده رشته : مدرک : بیشتر
  • الهه میری رشته : مدرک : بیشتر
  • سما آقائی رشته : مدرک : بیشتر
بیشتر add

اخباراستخدامی