help_outline


مازندکار با همکاری شرکت های متخصص و فعال در رشته های بازار کار، دوره های آموزشی برگزار می کند

اطلاعات شرکت های برگزار کننده دوره را میتوانید پس از انتخاب دوره آموزشی ببینید.

*شماره تماس برای پی گیری ثبت نام،زمان و مکان شروع کلاس ها :

09339470177     ساعت تماس : 9 صبح الی 18پی گیری ثبت نام

فیلدهای با علامت * را پر کنید
کارجویان اخیر مازندران، گلستان و گیلان

  • فاطمه رضانژاد رشته : مدرک : بیشتر
  • فاطمه حمیدی رشته : شیمی تجزیه مدرک : کارشناسی ارشد بیشتر
  • فروغ کاویانی رشته : مهندسی عمران مدرک : کارشناسی ارشد بیشتر
  • طیبه عرب نژاد رشته : مهندسی برق مدرک : کارشناسی بیشتر
  • سید علی حسنی رشته : مدرک : بیشتر
بیشتر add

اخباراستخدامی