help_outline


مازندکار با همکاری شرکت های متخصص و فعال در رشته های بازار کار، دوره های آموزشی برگزار می کند

اطلاعات شرکت های برگزار کننده دوره را میتوانید پس از انتخاب دوره آموزشی ببینید.

*شماره تماس برای پی گیری ثبت نام،زمان و مکان شروع کلاس ها :

09339470177     ساعت تماس : 9 صبح الی 18پی گیری ثبت نام

فیلدهای با علامت * را پر کنید
کارجویان اخیر مازندران، گلستان و گیلان

  • فروزان حاجی پور رشته : مدرک : بیشتر
  • عیسی رضازاده رشته : مکانیک خودرو مدرک : کارشناسی بیشتر
  • رضا حاتمی رشته : مدرک : بیشتر
  • محمد رستمی رشته : مدرک : بیشتر
  • حسین مرباغی رشته : مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مدرک : کارشناسی بیشتر
بیشتر add

اخباراستخدامی